ZAPROSZENIE

Grupa DOMBUD to kilka spółek zależnych.

Zapraszamy Cię do odwiedzenia stron www poszczególnych spółek:
DOMBUD S.A.
Kompleksowa realizacja inwestycji "pod klucz", prace remontowe i modernizacyjne w zakresie budownictwa.
DOMBUD Development
Oferta mieszkaniowa dla osób, które aktualnie nie posiadają środków na zakup własnego mieszkania.
DOMBUD Beton
Produkcja betonu towarowego, zapraw budowlanych oraz oferta szerokiego wyboru prefabrykatów.
TBM DOMBUD
Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu dla rodzin w systemie TBS.
DOMBUD Mintex
Projektowanie i wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i ppoż.

TBW DOMBUD
Mieszkania na wynajem
z możliwością wykupu.

DOMBUD MINTEX SP. Z O.O.

 • Przeczytaj o firmie Dombud Mintex
 • Zobacz ofertę
 • Zobacz realizację wykonane przez firmę Dombud Mintex
 • Przejdź do strony głównej firmy DOMBUD MINTEX SP. Z O.O. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
 • Klienci firmy
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Skontaktuj się z firmą Dombud Mintex

Aktualności

Roboty inżynieryjno-drogowe w DOMBUD Mintex sp. z o.o.
1.09.2011
Informujemy, iż od 01.09.2011r. nasza spółka rozszerzyła swoją działalność o roboty inżynieryjno-drogowe, a w szczególności:
 • sieci i przyłącza wodociągowe,
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej,
 • sieci ciepłownicze,
 • nawierzchnie z kostki brukowej.

Klienci

LISTA REFERENCYJNA:

 • V Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej   Kliknij, aby zobaczyć referencję
 • Przebudowa szatni piłkarskich oraz pomieszczeń w budynku hotelowym na Stadionie Ludowym w Sosnowcu   Kliknij, aby zobaczyć referencje
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 42 w Katowicach   Kliknij, aby zobaczyć referencje
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach   Kliknij, aby zobaczyć referencje
 • CHEMOBUDOWA KRAKÓW S.A.   Kliknij, aby zobaczyć referencje
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu   Kliknij, aby zobaczyć referencje
 • Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach   Kliknij, aby zobaczyć referencje
 • Osiedle mieszkaniowe "Złocień" - Kraków Bieżanów   Kliknij, aby zobaczyć referencje
 • Budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach – modernizacja wewnętrznych instalacji wod.-kan, c.o. oraz gazu w budynkach: ul. Kłodnicka 68-74, ul. Gdańska 14, ul. Panewnicka 335, ul. Ligocka 5, ul. Brynowska 57a, ul. Janasa 7a;
 • Budynki mieszkalne Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – modernizacja wewnętrznych instalacji wod.-kan, c.o. oraz gazu w budynkach: ul. Bluszcza, Słowackiego, Os. Grunwaldzkie;
 • Budynek mieszkalny Gminy Świętochłowice – wymiana instalacji c.o.;
 • Budynek Szpitala Dziecięcego "Górka" w Busku Zdroju – wymiana instalacji wod. -kan. i c.o.
 • "Clinico Medical" Wrocław – instalacja ciepła technologicznego do central klimatyzacyjnych, kotłownia, sprężarkownia, stacja zmiękczania wody;
 • Budynki Instytutu Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej – instalacja wod.-kan., c.o. gazu, klimatyzacja, wentylacja, sieci cieplne;
 • Budynek Szpitala Miejskiego w Chrzanowie – instalacja wod.-kan., c.o. i wody technologicznej;
 • Budynek Banku Przemysłowo-Handlowego w Katowicach – instalacja wod.-kan. i c.o.;
 • Budynek Szpitala Miejskiego Nr 2 w Bytomiu – instalacje wod.-kan., c.o., węzeł rozdzielczy, stacja zmiękczania wody;
 • Budynek "RADIA KATOWICE" – remont sanitariatów: instalacja c.o. wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi;
 • Budynek Banku Śląskiego w Katowicach – remont sanitariatów: instalacja wod.-kan. wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi;
 • Budynek Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim – remont instalacji wod.-kan i c.o.;
 • Budynek Muzeum Śląskiego w Katowicach – remont kotłowni na paliwo stałe;
 • Budynek administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – remont instalacji c.o. i wod.-kan.;
 • Fabryka samochodów "FIAT AUTO POLAND" w Tychach – modernizacja szatni pracowniczych, w tym instalacje tlenu i acetylenu;
 • Zakłady Koksochemiczne "ZABRZE" – technologia wymiennikowni;
 • Budynek Banku Zachodniego w Rudzie Śląskiej – kompleksowe instalacje sanitarne;
 • Zakłady Gipsu "KNAUF" w Jaworznie – kompleksowe instalacje sanitarne oraz wentylacji;
 • Budynek Szpitala Miejskiego w Pszczynie – instalacje wod-kan i c.o. oraz węzeł cieplny;
 • Budynki mieszkalne Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Os.Reta – bl.1,2,3 -wykonanie instalacji c.o., wod.-kan., gazu, sieci cieplnych, technologia wymiennikowni oraz opomiarowanie mediów;
 • Budynki dydaktyczne Akademii Ekonomicznej w Katowicach – remont instalacji c.o. i wod.-kan;
 • Budynek Dworca PKP w Sosnowcu – instalacje wod-kan i c.o.;
 • Warsztaty Huty "BAILDON" w Katowicach – wymiana instalacji c.o. i pary wodnej;
 • Borne Sulinowo – budynki Uniwersytetu Śl. i Gminy – wykonanie inst. wod.-kan, c.o., gazu wraz z kotłownią gazową;
 • Przedszkole w Dąbrowie Górniczej – przystosowanie instalacji sanitarnych dla dzieci niepełnosprawnych;
 • Zakłady Naprawcze "REMAG" w Katowicach – instalacje wod.-kan, c.o. oraz pary wodnej;
 • Budynki mieszkalne Kopalni "KLEOFAS" w Katowicach – bieżąca konserwacja instalacji sanitarnych;
 • Pałac Młodzieży w Katowicach – instalacje wod-kan., węzeł cieplny, wewnętrzna instalacja c.o. dla potrzeb basenu;
 • Hotel Asystencki Uniwersytetu Śl. – technologia stacji wymienników ciepła;
 • Pawilon Nr 6 Szpitala Miejskiego Nr 2 w Bytomiu (współpraca z firmą duńską "BIRCH KROGBOE") – wymiana instalacji sanitarnych oraz gazowej;
 • Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach – instalacje c.o. wraz z stacją wymienników ciepła, wentylacja mechaniczna;
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Siemianowicach Śl. – stacja wymienników ciepła, kanał z rur preizolowanych w syst. ABB;
 • Szkoła Podstawowa Nr 21 w Siemianowicach Śl. – stacja wymienników ciepła;
 • Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śl. - stacja wymienników ciepła;
 • Budynek mieszkalny Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kotłownia gazowa;
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Katowicach - budynki Aresztu Śledczego w Katowicach – instalacje wod.-kan, c.o., kotłownia gazowa;
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Katowicach - budynek Aresztu Śledczego w Zabrzu – stacja wymienników ciepła;
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Katowicach - budynek Zakładu Karnego w Zabrzu – zewn. sieć c.c.w.u.;
 • Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Katowicach - budynek Aresztu Śledczego w Sosnowcu – inst. c.o. i wod.-kan.;
 • Budynek mieszkalny TBS Warszawa, ul. Nasielska – instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o., gazowa wraz z kotłownią gazową;
 • Budynek mieszkalny Zakładu Karnego w Wojkowicach – remont instalacji wod-kan i c.o. oraz wentylacji;
 • Budynek gospodarczy Policji Konnej w Chorzowie – wewnętrzna instalacja c.o., wod.-kan. oraz wentylacji;
 • Centrum Rozrywki PLAZA w Rudzie Śl. - wewnętrzne instalacje sanitarne w pomieszczeniach użytkowych i zaplecza;
 • Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej – OSP Okradzionów - remont instalacji wod-kan i gazowej wraz z kotłownią gazową, docieplenie budynku, roboty ogólnobudowlane;
 • Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej – Przychodnia Zdrowia – wymiana wew. inst. c.o., modernizacja stacji wymienników ciepła;
 • Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej – Przychodnia Zdrowia – wymiana wew. inst. c.o.; modernizacja stacji wymienników ciepła;
 • Osiedle mieszkaniowe przy ul. Dębowej – Sportowej w Katowicach – wewnętrzna instalacja gazowa w 54 mieszkaniach;
 • Osiedle mieszkaniowe "Górki Małobądzkie" w Będzinie - wewnętrzna instalacja gazowa w mieszkaniach;
 • O.R.N.R. KRZESZOWICE w Krzeszowicach – wewnętrzne instalacje wod-kan, c.o., ciepła technologicznego, solanki oraz przyłącze cieplne z rur preizolowanych;
 • Stadion Ludowy w Sosnowcu - wewnętrzne instalacje wod-kan wraz z kolektorami słonecznymi i układem solarnym;
 • Galeria SFERA w Bielsku-Białej - wewnętrzne instalacje wod-kan;
 • Zakład Karny w Wojkowicach – kotłownia węglowa o mocy 800 kW;
 • Szkoła Podstawowa w Zawierciu – kotłownia węglowa o mocy 700 kW, kotłownia gazowa o mocy 200 kW, instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych